Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Czwartek, 18 lipca 2024 r.

Projekty:

Staż dla uczniów fryzjerstwa w Nietążkowie

⇒ Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Centrum Kształcenia przy Izbie Rzemieślniczej Frankfurt nad Odrą


Rządowy program AKTYWNA TABLICA

⇒ Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych


„Więcej Europy więcej jakości”

⇒ „Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie”


⇒ Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy


⇒ Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

prowadzący: mgr inż Monika Miedziarek


⇒ „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”

prowadzący: mgr Danuta Boczek, mgr Łukasz Złotkowski


„Wychować człowieka mądrego”

⇒ Tutoring


Letnie staże we Włoszech

⇒ - doświadczenie, które przyspieszy Twoją karierę!


„Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”

⇒ „Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie”


„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” –

⇒ „Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietążkowie”


Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo –

⇒ „Swoje chwalimy, czeskie też znamy”


Akademia Talentów Przyrodniczych –

⇒ Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?

prowadzący: mgr Danuta Boczek


⇒ Susza fizjologiczna

prowadzący: mgr inż. Maria Depczyńska


⇒ Gdzie jest globalne ocieplenie

prowadzący: mgr inż. Maria Depczyńska


⇒ Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną

prowadzący: mgr Danuta Boczek


⇒ Zajęcia z ekologii krajobrazu

prowadzący: mgr Danuta Boczek, mgr inż. Maria Depczyńskae-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »