Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Czwartek, 18 lipca 2024 r.

WolontariatO nas

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczął działalność Wolontariat.
W jego ramach nawiązano współpracę z:
- opieką społeczną w Śmiglu
- Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych „Światło Nadziei”
- świetlicą terapeutyczną w Śmiglu
- pedagogiem szkolnym działającym przy Szkole Podstawowej i Samorządowym Gimnazjum w Śmiglu
- bezdomnymi zamieszkującymi w Śmiglu przy ul. Zdrojowej (organizacja pozarządowa)

W pracach wolontariatu najchętniej uczestniczyli:
Arleta Maślak kl II te
Zuzanna Ratajszczak kl. II te
Justyna Samol kl II tżgd
Anna Majorek kl. I ta
Milena Matula kl. I ta
Marta Pelec kl. I th
Ewa Marcinkowska kl. I th
Marta Bamber kl III te
Kamilla Łakoma kl. III te
Patrycja Lubińska kl. III te
Małgorzata Tomczak kl. III te
Daria Samol kl. III te
Monika Ziemniak kl. III te
Łukasz Olejnik kl III te
Sebastian Zimniak kl. III te
Ewelina Śliwczyńska kl. III te

W ramach prac wolontariatu wykonano:
- zapakowano 256 paczek świątecznych ze słodyczami dla najuboższych dzieci z gminy Śmigiel
- doręczono świąteczne paczki tym, którzy nie mogli ich odebrać osobiście
- uczestniczyliśmy w baliku karnawałowym dla dzieci niepełnosprawnych w ramach wspólnej zabawy i opieki nad tymi dziećmi
- wymyto sprzęt rehabilitacyjny i salkę mieszczącą się w hali sportowej w Nietążkowie
- systematycznie pracowaliśmy z dziećmi przy odrabianiu lekcji w świetlicy terapeutycznej w Śmiglu
- przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla chorego E. Kasprzyckiego
- przeprowadzono zbiórkę odzieży dla mieszkańców domu przy ul. Zdrojowej. Niestety nie udało nam się przeprowadzić zbiórki sprzętu ogrodniczego, żywności czy mebli dla lokatorów ww domu.

Opiekun
Hanna Klem


W roku szk. 2009/2010 w działalność wolontariatu włączyło się wielu nauczycieli pracujących w ZSP. Należą do nich: Pani Katarzyna Zamorska, Katarzyna Janowicz, Karolina Majorek.
W roku szkolnym 2009/2010 wolontariusze działający przy ZSP przeprowadzili następujące akcje:
- przeprowadzono zbiórkę słodyczy dla najuboższych dzieci z gminy Śmigiel oraz dzieci zrzeszonych w stowarzyszeniu „Światło nadziei”, które przekazano Opiece Społecznej w Śmiglu,
-10 osób uczestniczyło w kwestowaniu na rzecz WOŚP w Śmiglu,
-wzięliśmy udział w organizowaniu „Szlachetnej paczki” (Pani Katarzyna Janowicz),
-wzięliśmy udział w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych INGA „Wiedza kluczem do skutecznej pomocy” (szkolenie i warsztaty dla opiekunów i wolontariuszy, zorganizowanie Balu Pluszowego Misia dla dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy Śmigiel).
-obsługa pikniku dla dzieci niepełnosprawnych „Światło nadziei” w Śmiglu,
-odwiedziny z darami rodziny ze Starego Bojanowa (Pani Karolina Majorek),
-odwiedziny w Domu Dziecka w Wielkiej Wsi (Pani Katarzyna Zamorska),
-Samorząd Szkolny pod kierownictwem Pani Małgorzaty Dąbrowskiej przeprowadził zbiórkę darów przeznaczonych dla powodzian.

Opiekun
Hanna Klem

Program wolontariatu dla uczniów ZSP w Nietążkowie.


Program zawiera
  • Wprowadzenia
  • Cele ogólne
  • Uczestnicy
  • Koordynator
  • Instytucje współdziałające
  • Cele szczegółowe, zadania, sposoby i terminy realizacji, osoby odpowiedzialne
  • Zadania szkoły
  • Ewaluacja programu


• Wprowadzenie
WOLONTARIAT to przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiego – swemu bliźniemu (Jan Paweł II).
Praca wolontariuszy polega na poświęceniu czasu i energii dla dobra społeczeństwa i społeczności lokalnej lub też osób prywatnych nie będących najbliższą rodziną. Działania te podejmowane są dobrowolnie z wyboru bez oczekiwania wynagrodzenia finansowego.
Prace wolontariusza rozwija wrażliwość, troskę o innych, ćwiczy cierpliwość, wartość dyskrecji, współdziałania, dobrą organizację, punktualność, kreatywność, zaradność, rozwija intelektualnie, przygotowuje do pracy zawodowej poprzez bezcenne rozmowy, podejmowanie decyzji.


• Cele ogólne
  • Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.
  • Uwrażliwienie na krzywdę, cierpienie drugiego człowieka.
  • Uświadomienie potrzeby pomocy ludzom niepełnosprawnym, chorym, wyizolowanym.
  • Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka.
  • Kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania.
  • Przeciwdziałanie patologii społecznej.
  • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach stresujących.
  • Rozwijanie cech charakteru, punktualności, odpowiedzialności, systematyczności, skrupulatności.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania.


• Uczestnicy
  • Młodzież ZSP w Nietążkowie
  • Gimnazjum i szkoła podstawowa w Śmiglu
  • Gimnazjum w Bronikowie

    Koordynator - mgr Karolina Majorek


• Instytucje współdziałające
  • Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Światło Nadziei” w Śmiglu
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły


• Cele szczegółowe, zadania, sposoby i termin realizacji, osoby odpowiedzialne

Cele Zadania Sposoby i termin realizacjiOsoby odpowiedzialne Termin realizacji
Uaktywnienie społeczności szkolnej w zakresie dostrzegania problemów innych ludzi. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu.Lekcje wychowawcze – przedstawienie młodzieży pojęcia wolontariatu – sposobów pomocy Wychowawcy klas Wrzesień, październik, listopad
Zwiększanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. Wytypowanie uczniów mających problemy z nauką. Przeprowadzenie wywiadu wśród uczniów i znalezienie chętnych do pomocy. Wspólna nauka wg potrzeb Wychowawcy internat Cały rok
2013/14
2014/15
Pomoc dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Śmiglu, którzy są mieszkańcami Śmigla.   (p. A. Adamek pedagog gimnazjum
p. I. Ratajczak pedagog szkoły podstawowej w Śmiglu)
p. W. Ciesielski
Cały rok
Pomoc dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Śmiglu, którzy są mieszkańcami Nietążkowa. Wspólna nauka zależności od potrzeb w ZSP Nietążkowo p. K. Majorek
p. M. Grześkowiak
wychowawcy internat
Cały rok
Pomoc (zagubionym, opuszczonym) zwierzętom.   p. M. Połczyńska
p. D. Boczek
p. M. Depczyńska
Cały rok
Uwrażliwienie uczniów na miejsca zaniedbane Opieka nad grobami, pomnikami na cmentarzach. Sprzątanie na opuszczonych i zaniedbanych grobach, zapalanie zniczy, układanie kwiatów. p. K. Majorek raz w roku
Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zależności od potrzeb. Akcje charytatywneZbiórka słodyczy dla dzieci z ubogich rodzin Samorząd szkolny
p. H. Klem
p. K Majorek
Co najmniej raz w roku
Zbiórka odzieży dla rodzin ubogich. p. K. Majorek
p. M Grześkowiak
Samorząd szkolny
Co najmniej raz w roku
Akcja proekologiczna z przeznaczeniem na zakup wózków inwalidzkich. Zbieranie plastikowych nakrętek   Cały rok
Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Kwestowanie na rzecz WOŚP na terenie Śmigla p. H. Klem
p. K. Majorek
pedagog
Styczeń 2012
Pomoc uczniów osobom niepełnosprawnym.Praca na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kościańskim.Wspólne imprezy, festynyp. H. Klem
p. B. Kuderska
p. pedagog
Cały rok
Wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi k. WolsztynaDzień dziecka
Wykopki, prace porządkowe, zaprawy.
p. L. Spławska
p. W. Ciesielski
Cały rok


• Zadania szkoły
  • Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia.
  • Współpraca z nauczycielami wszystkich klas.
  • Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu.


• Ewaluacja programu
  • Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego.
  • Rejestr akcji charytatywnych.
  • Wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy.mgr Karolina Majorek
Działalność wolontariatu

Pomoc seniorom
22.06.2024
 W zakresie działań wolontariatu, będącą odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej …
Osoba starsza
22.06.2024
 Przez cały rok szkolny nasi wolontariusze dwa razy w tygodniu pomagali osobie starszej …
Dzień dawcy szpiku
16.05.2024
 W dniu 16 mają 2024 r. w naszej szkole odbył się Dzień dawcy szpiku …
Zbiórki środków czystości i żywności
31.03.2024
 W miesiącu marcu wspólnie z Bankiem Żywności zorganizowaliśmy w naszej szkole …
Pieczenie pierników
5.12.2023
 Młodzież w internecie zaangażowała się w wypiekanie pierników na święta dla Seniorów …
Podziękowanie dla Wolontariuszy
5.12.2023
 Podziękowanie dla Wolontariuszy …
Jesiennie w Wielkiej Wsi
27.11.2023
 27 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe charytatywnym do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi …
Zbiórka środków czystości!
20-24.11.2023
 W dniach 20 – 24 listopada w naszej szkole odbyła się zbiórka środków czystości …
Sprzątanie grobów
26.10.2023
 26 października na śmigielskim cmentarzu odbyła się kolejna akcja naszych wolontariuszy …
Wychowankowie Internatu porządkują
26.05.2023
 Wychowankowie Internatu w ramach Wolontariatu spędzają czas wolny pomagając w pracach porządkowych …
Sprzątanie salki rehabilitacyjnej
15.11.2022
 Wolontariusze sprzątali salę rehabilitacji znajdującą się przy hali sportowej w naszej szkole …
Sprzątanie grobów
26.10.2022
 Na cmentarzu w Śmiglu odbyła się kolejna akcja naszych Wolontariuszy …
Szkolenie dla wychowanków internatu
26.10.2021
 W dniu 04 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie dla wychowanków internatu …
Sprzątanie grobów
26.10.2021
 W dniu 26 października na cmentarzu w Śmiglu odbyła się kolejna akcja naszych Wolontariuszy …
Szkoleniu dla Wolontariuszy
25.10.2021
 W dniu 25 października 2021 r. młodzież naszej szkoły miała okazję brać udział w szkoleniu dla Wolontariuszy …
Dla Marysi chorej na SMA
18.10.2021
 Kilka dni trwała akcja zbiórki baterii, makulatury i nakrętek dla Marysi chorej na SMA …
Sprzątanie salki do rehabilitacji
5.10.2021
 W dniu 5 października 2021 r. przeprowadzona została akcja sprzątania salki do rehabilitacji …
Biesiada dla seniorów
10.12.2019
 W dniu 8 lutego 2020 roku nasi Wolontariusze pomagali w zorganizowaniu imprezy dla Seniorów …
Pomoc przedświąteczna
10.12.2019
 Przez całe półrocze trwała akcja zbiórki ubrań, obuwia i zabawek dla potrzebujących …
Korowód bajek
10.12.2019
 Nasi wolontariusze pomagali w zorganizowaniu korowodu bajek na terenie miasta Śmigla …
Gala z okazji Dnia Wolontariusza
10.12.2019
 W dniu 10 grudnia 2019 roku Wolontariusze brali udział w Gali z okazji Dnia Wolontariusza …
Sprzątanie salki do rehabilitacji
12.09.2019
 W dniu 12 września 2019 roku odbyło się sprzątanie salki do rehabilitacji …
Pomoc w organizacji zajęć dla seniorów
4.03.2019
 W dniu 4 marca nasi wychowankowie – wolontariusze podpisali umowy ze Stowarzyszeniem inicjatyw Społecznych INGA …
Pomoc w nauce
4.03.2019
 We wtorki w dwóch internatach odbywa się pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży z gminy Śmigiel …
Pomoc na imprezie dla Seniorów
9.02.2019
 W dniu 09 lutego 2019 roku nasi Wolontariusze pomagali na imprezie dla Seniorów …
Pomoc w zorganizowaniu Przełajowego Biegu Powstańczego
3.02.2019
 W dniu 3 lutego 2019 roku odbyła się akcja wolontariatu mająca na celu pomoc w zorganizowaniu Przełajowego Biegu Powstańczego …
Pomoc na swieta
18.12.2018
 W tym roku też zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz osób potrzebujących. Z pomocy skorzystały dwie matki samotnie wychowujące dzieci i jedna rodzina wielodzietna …
Podsumowanie roku sportowego
29.11.2018
 W dniu 13 grudnia 2018 roku w auli szkolnej odbyła się impreza podsumowująca rok sportowy …
Pomoc na imprezie podsumowujacej projekt
29.11.2018
 W kaplicy ewangelickiej w Śmiglu Wolontariusze z naszej Szkoły pomagali na imprezie podsumowującej projekt pt „Inny Świat” …
Impreza Andrzejkowa dla Seniorów
17.11.2018
 W dniu 17 listopada 2018 roku w Starym Bojanowie odbyła się impreza Andrzejkowa dla Seniorów …
Pomoc w organizacji maratonu
11.11.2018
 W dniu 11 listopada 2018 r. nasi Wolontariusze pomagali na Rowerowym maratonie Niepodległości …
Szkolenie wolontariuszy
31.10.2018
 Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu dla wolontariuszy w Lokalnym Centrum Integracji w Kościanie. …
Akcja sprzątania nagrobków
30.10.2018
 W dniu 30 października 2018 roku odbyła się akcja sprzątania nagrobków na cmentarzu w Śmiglu …
Pomoc przy Półmaratonie
28.10.2018
 Nasi Wolontariusze brali udział w akcji pomocy przy wydawaniu ciepłych posiłków dla uczestników Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu …
Sprzątanie salki do rehabilitacji
16.10.2018
 W dniu 16 października 2018 roku wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili akcję sprzątania salki do rehabilitacji …
Pomoc przy grze dla seniorów
18.09.2018
 W dniu 18 września 2018 r. w godz. 16:30 – 19:30 odbyła się gra terenowa, której odbiorcami były seniorki z gminy Śmigiel …
Pomoc w nauce
4.09.2018
 W nowym roku szkolnym ruszyła akcja pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z gminy Śmigiel …
Pomoc osobom starszym
12.06.2018
 Przez cały rok szkolny 2017/18 wychowankowie internatu: Daria. Zuzanna, Arelia, Julia, Magda, Danka odwiedzali starszą panią, emerytowanego nauczyciela naszej szkoły …
Gala Wolontariatu
25.04.2018
 W dniu 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Śmiglu odbyła się Gala Wolontariatu. Na imprezę tą przyjechali Wolontariusze z wszystkich szkół gminy Śmigiel …
Dzień Dawcy Szpiku
19.04.2018
 W dniu 19 kwietnia w Szkole odbył się Dzień Dawcy Szpiku. W świetlicy szkolnej rejestrowano potencjalnych dawców szpiku i zarejestrowało się 14 osób …
Szkolenie dla Wolontariuszy
5.04.2018
 W internacie odbyło się szkolenie dla Wolontariuszy pomagających w zorganizowaniu imprezy z okazji „Dnia dawcy szpiku” …
Akcja sprzątnia grobów
27.03.2018
 W dniu 27 marca 2018 roku obyła się akcja Wolontariuszy, sprzątanie grobów przed Świętami …
1.02.2018
 Sześcioro naszych Wolontariuszy pomagało w zorganizowaniu imprezy karnawałowej dla Seniorów …
Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa
15.01.2018
 Takich historii wydarzyło się w naszym przytulisku bardzo dużo – Szczęściarz, Rudy, Gryzak, Figa, Reksio, Ozon, Dina, Stefan, Farciarz i wiele innych psów …
Pomaoc w organizacji imprezy
14.12.2017
 W dniu 14 grudnia 2017 roku Wolontariusze pomagali przy organizowaniu imprezy podsumowującej rok sportowy …
„Pełna miska dla przytuliska”
18.11.2017
 Z inicjatywy Alicji Zarzyckiej zorganizowano w naszej szkole zbiórkę karmy dla przytuliska w Koszanowie „Pełna miska dla przytuliska” …
Wolontariat w Koszanowie – „Sos dla Zwierząt Śmigiel”
31.10.2017
 „Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa”. Wiedzą o tym wolontariusze, którzy od listopada 2010 roku pracują w przytulisku w Koszanowie …
Spotkanie w Zespole Szkół w Starym Bojanowie
25.10.2017
 W dniu dzisiejszym (25.10.2017 r.) odwiedziłam Zespół Szkół w Starym Bojanowie. Zostałam zaproszona przez pana Adama Białasa …
Wolontariat Koszanowo zaproszony do projektu Pramerica Moc Działania
15.10.2017
 Wolontariat Koszanowo „SOS dla zwierząt Śmigiel” został zaproszony do projektu Pramerica Moc Działania. …
Sprzątanie salki do rehabilitacji
10.10.2017
 W dniu 10 października 2017 roku odbyło się sprzątanie salki do rehabilitacji. Wolontariusze sami …
Wystawa psów
17.09.2017
 W dniu 17 września 2017 roku, Wolontariusze: Klaudia Ptak, Zośka Gucińska, Natalia Skoracka pomagały na wystawie psów na stadionie w Śmiglu …
Zabezpieczanie XII Leszczyńskiego Maratonu Rowerowego
3.06.2017
 W dniu 3 czerwca 2017 roku nasza grupa Wolontariuszy brała udział w organizowaniu i zabezpieczaniu XII Leszczyńskiego Maratonu Rowerowego …
Dni Leszna
21.05.2017
 Dzień 21 maja 2017 roku, był trzecim dniem obchodów Dni Leszna. Naszą grupę wolontariacką zaprosiło Radio Elka …
Pomoc osobom starszym
23.04.2017
 Przez cały rok szkolny Wolontariusze – wychowankowie internatu odwiedzali starszą Panią pomagając jej w …
Zabezpieczaniu trasy
20.04.2017
 W dniu 20 maja 2017 uczennica klasy I lob pomagała jako Wolontariusz …
Sprzątanie i mycie nagrobków na cmentarzu w Śmiglu
10.04.2017
 W dniu 10 kwietnia 2017 roku po rekolekcjach odbyło się sprzątanie i mycie nagrobków na cmentarzu w Śmiglu …
Certyfikat Szkolnego klubu Wolontariatu
1.04.2017
 W roku szkolnym 2016/17 nasza Szkoła brała udział w konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego zdobywając tytuł Szkolnego Klubu Wolontariatu …
Renowacji grobu
24.03.2017
 W dniu 24 marca na cmentarzu w Śmiglu odbyła się akcja renowacji grobu Przełożonej Szkoły dla Włościanek Olgii Hoffman …
Zajęcia dla Wolontariuszy
21.02.2017
 W dniu 21 lutego 2017 roku w internacie odbyły się zajęcia na temat: Wolontariat jako pierwszy etap doświadczenia zawodowego …
Pomoc w nauce
3.01.2017
 W każdy wtorek do internatu docierają uczniowie szkoły podstawowej mający problemy z nauką …
Przedświąteczna akcje
13.12.2016
 W tym roku przed Świętami zorganizowano akcję zbierania odzieży, obuwia, słodyczy oraz zabawek dla rodziny ze Starego Bojanowa …
W przedszkolu Nr.20 w Lesznie
19.11.2016
 Maria Depczyńska nauczycielka w ZSP Nietążkowie oraz opiekunka wolontariatu „SOS dla zwierząt w Śmiglu”, została zaproszona przez panią mgr Marię Otulakowską do przedszkola …
O wilkach w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie
19.11.2016
 Maria Depczyńska nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie została zaproszona przez panią Hałas do szkoły aby opowiedzieć o wilkach …
Andrzejeki dla Seniorów
17.11.2016
 Liczna grupa Wolontariuszy uczniów naszej Szkoły pomagała w organizowaniu Andrzejek dla Seniorów. Impreza ta odbyła się …
Akcja sprzątania grobów
27.10.2016
 W dniu 27 października 2016 roku przeprowadzono akcje sprzątania grobów przed Świętem zmarłych. Tym razem zadbaliśmy o dwa groby …
Sprzątanie salki do rehabilitacji
6.09.2016
 W dniu 6 września 2016 roku Wolontariusze w bardzo licznej grupie udali się posprzątać salkę do rehabilitacji …
„SOS Dla Zwierząt Śmigiel – wolontariat w Koszanowie”
Rok szkolny 2015/2016
1.09.2016
 W Koszanowie pracowało siedemnastu wolontariuszy z różnych szkół powiatu kościańskiego oraz z Leszna i Poznania. Wolontariuszami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie byli: …
Festyn Parafialny
19.04.2016
 W dniu 12 czerwca odbył się festyn parafialny na którym wolontariusze: Klauda Ptak, Magda Rządkowska, Monika Tomczyk, Ewelina Kulus, Blanka Misórna, Iza Malcherek oraz Maciej Tobólka malowali …
Pomoc w nauce
19.04.2016
 W nowym internacie mamy dużo lepsze warunki do pomocy w nauce dzieciom i młodzieży. W obecnym czasie przyjeżdżają do nas Piotrek, Paweł oraz Sylwia, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej …
Przedświąteczna pomoc
22.03.2016
 W dniu 22 marca 2016 roku przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy akcję, której celem było przekazanie zebranej odzież i słodyczy potrzebującym …
Akcja sprzątania grobów na cmentarzu w Śmiglu
16.03.2016
 Z uwagi na to że Święta wypadają tym razem bardzo wcześnie, już 16 marca 2016 roku zorganizowano akcję sprzątania grobów na cmentarzu w Śmiglu. W akcji brało udział …
Bal dla Seniorów
4.02.2016
 W dniu 4 lutego bieżącego roku odbył się Bal dla Seniorów w Centrum Kultury w Śmiglu, w której pomagali wolontariusze - uczniowie naszej szkoły …
Jak co roku przed Świętami
20.12.2015
 Jak co roku przed Świętami, po zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, słodyczy, wyjeżdżamy do rodzin aby przekazać zebrane dary. Tym razem obdarowaliśmy cztery rodziny …
Szlachetna Paczka
13.12.2015
 W tym roku nauczyciele Karolina Majorek i Anna Misiorna zostali wolontariuszami programu Szlachetna Paczka. Dzień 13 grudnia 2015 roku był ostatnim dniem finału Szlachetnej Paczki. Mimo niedzieli uczestniczyli w nim uczniowie …
Impreza andrzejkowa dla Seniorów
26.11.2015
 W dniu 26 listopada 2015 roku w Centrum Kultury w Śmiglu odbyła się impreza andrzejkowa dla Seniorów, w której przygotowaniu pomagali …
Andrzejki dla Bartka
21.11.2015
 „Człowiek jest tyle wart ile może dać z siebie drugiemu”. Na wielkie uznanie zasługują wychowankowie internatu: Oliwia Kaczmarek, Patrycja Majchrzak, Natalia Skoracka, Wiktoria Gutsche, Julita Juskowiak …
Sprzątanie grobów
27.10.2015
 W dniu 27 października 2015 roku odbyła się akcja sprzątania na cmentarzu w Śmiglu. W tym roku posprzątane zostały dwa groby …
Sprzątanie salki rehabilitacyjnej
9.10.2015
 W dniu 09.09.2015 roku odbyło się sprzątanie salki do rehabilitacji „Stowarzyszenia Światło nadziei”. Wśród wolontariuszy nie zabrakło …
Dzień Seniora
1.10.2015
 W dniu 1.10.15 roku w Centrum Kultury w Śmiglu obyła się impreza z okazji Dnia Seniora, w której zorganizowaniu pomagali nasi wolontariusze. Organizatorzy jak zwykle nie szczędzili pochwał dla …
Nasi wolontariusze laureatami
06.2015
 „Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa”
Wiedzą o tym doskonale wolontariusze, którzy od 2010 roku w każdą sobotę spotykają się w przytulisku w Koszanowie w celu niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. …
Biesiada dla seniorów
14.05.2015
 W dniu 14 maja 2015 roku w Centrum Kultury w Śmiglu odbyła się biesiada dla seniorów, w której zorganizowaniu pomagali nasi wolontariusze. Już od godziny 15:00 piętnaścioro wolontariuszy …
Pomoc w nauce
10.04.2015
 W każdy czwartek, w szkolnym internacie, udzielana jest pomoc w nauce uczniom klas szóstych ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Nasi wolontariusze bardzo chętnie tłumaczą materiał …
Sprzątanie grobu przed świętami
31.03.2015
  W dniu 31 marca 2015 roku przed świętami mimo bardzo zmiennych i niekorzystnych warunków atmosferycznych wolontariusze …
Akcja zbiórki odzieży i słodyczy
26.03.2015
  Cały czas w internacie odbywała się akcja zbiórki odzieży i słodyczy z myślą o potrzebujących przed świętami. Rodzice jednej z wolontariuszek ofiarowali nową odzież dziecięcą …
Biesiada seniorów
12.02.2015
  …
Spotkanie opłatkowe seniorów.
16.12.2014
  W dniu 16 grudnia 2014 roku w Centrum Kultury w Śmiglu odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, w którego zorganizowaniu pomagali wolontariusze …
Przepświąteczna pomoc dla rodzin z Sierpowa i St. Bojanowa.
16.12.2014
  W dniu 16 grudnia odbył się wyjazd do Starego Bojanowa i Sierpowa aby przekazać zebraną żywność, słodycze, odzież, obuwie. Pomagali wolontariusze …
Gminny Dzień Wolontariusza.
16.12.2014
  W dniu 16 grudnia 2014 roku w Bronikowie odbył się Gminny Dzień Wolontariusza. Na imprezę przyjechała młodzież i dzieci z różnych szkół, aby pochwalić się swoimi zasługami na rzecz społeczności lokalnej …
Pomoc w nauce.
12.2014
  Najcenniejszą formą pomocy jest dzielenie się wiedzą z innymi. Każdy, kto udziela tego typu wsparcia wie, że wiąże się ono z pewnymi predyspozycjami oraz ogromnym poświęceniem …
Opieka nad ludźmi starszymi.
12.2014
  Jedną z form pomocy realizowaną przez wolontariuszy jest opieka nad ludźmi starszymi. Polega ona na odwiedzinach, robieniu zakupów, niekiedy posprzątaniu mieszkania, ale także na rozmowie …
Andrzejki dla seniorów w Centrum Kultury w Śmiglu.
27.11.2014
  W dniu 27 listopada 2014 roku grupa wolontariuszy: Amanda Wojciechowska, Daria Rogalewicz, Natalia Migas, Iza Pawlak, Justyna Bartkowiak, Ola Kołodziejska, Joanna Kozłowska, Patryk Chwat, Michał Sassea, Dawid Dąbrowski …
Porządkowanie salki rehabilitacyjnej.
13.11.2014
  Wiedzą o tym doskonale wolontariusze, którzy w każdą sobotę pracują w przytulisku w Koszanowie. Nieraz zmierzyli się z bezmiarem okrucieństwa w stosunku do bezbronnych zwierząt …
„Stosunek do zwierząt jest miarą człowieczeństwa”.
11.2014
 W dniu 13 listopada 2014 roku grupa wolontariuszy pomagała w porządkowaniu salki rehabilitacyjnej. Najwięcej czasu spędzono na myciu małych plastikowych piłeczek …
Odwiedziny grobów pracowników naszej szkoły.
30.10.2014
 W dniu 30 października 2014 r., mimo nieciekawej pogody, odbyło się wyjście wolontariuszy na cmentarz w Śmiglu. Poprosiliśmy panią Ewę Czwojdę (emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły) …
Odwiedziny grobów pracowników naszej szkoły.
30.10.2014
 W dniu 30 października 2014 r., mimo nieciekawej pogody, odbyło się wyjście wolontariuszy na cmentarz w Śmiglu. Poprosiliśmy panią Ewę Czwojdę (emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły) …
Pomoc w nauce.
02.2014
 W każdy czwartek kilku wolontariuszy stara się dotrzeć do rodziny w Starym Bojanowie, aby pomóc w nauce Paulinie, Weronice, Piotrkowi, Sandrze, oraz Bartoszowi …
Podziękowanie.
12.2013
 Składamy serdeczne podziękowania …
Kolejna akcja wolontariuszy przed Świętami.
12.2013
 Kolejna akcja wolontariuszy przed Świętami trwała prawie tydzień. Najpierw zbiórka odzieży, zabawek, słodyczy, sortowanie wszystkiego i wyjazd …
Dzień Wolontariusza.
9.12.2013
 W dniu 9 grudnia 2013 r. wolontariusze wzięli udział w imprezie z okazji „Dnia Wolontariusza”, która tym razem odbyła się w naszej szkole …
„Mikołajkowy Dar Serca” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
5-9.12.2013
 W dniach od 5 do 9 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyła się akcja „Mikołajkowy Dar Serca” zorganizowana z myślą o potrzebujących rodzinach naszych uczniów …
Wigilia Stowarzyszenia Światła Nadziei.
7.12.2013
 W sobotę 7 grudnia odbyła się Wigilia Stowarzyszenia Światła Nadziei dla osób niepełnosprawnych. Pomoc w zorganizowaniu imprezy zaofiarowali nasi Wolontariusze …
Przed świąteczna pomoc osobom starszym.
5.12.2013
 W dniu 5 grudnia 2013 r. ruszyła akcja „przed świąteczna pomoc osobom starszym” …
Porządki przed Świętem Zmarłych.
23.10.2013
 W dniu 23 października 2013 roku grupa wolontariuszy: Joanna Kozłowska, Daria Rogalewicz, Angelika Krajs, Marzena Kuśnierek, Weronika Mania, Natalia Migas, oraz Karol Szykulski uporządkowali przed Świętem Zmarłych …
Sprzątanie salki rehabilitacyjnej.
4.09.2013
 W dniu 4 września 2013 roku grupa wolontariuszy - wychowanków internatu posprzątali salkę rehabilitacyjną …
„Pies jest jedyną istotą na ziemi, która kocha ciebie – człowieku – bardziej niż siebie samego”.
09.2013
 Wiedzą o tym doskonale wolontariusze, którzy w każdą sobotę pracują w przytulisku w Koszanowie. Wolontariusze to młodzież powiatu kościańskiego. Ich opiekunem i także wolontariuszem jest Maria Depczyńska …
Z okazji Dnia Dziecka.
31.04.2013
 Kolejny raz udało nam się pozbierać skromną ilość słodyczy i pluszaków aby podarować z okazji Dnia Dziecka rodzinom ze Starego Bojanowa i Sierpowa. Wyjazd odbył się 31 kwietnia późnym popołudniem w piątek …
Pomoc osobom starszym.
25.04.2013
 Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Jest okazją do wyszukiwania autorytetów …
Wyjazd.
19.12.2012
 Jak co roku w internacie przeprowadzono zbiórkę odzieży i pieniędzy na zakup słodyczy dla dzieci z rodzin, które już od lat odwiedzamy przed Gwiazdką. Wdniu 19.12.12 r. odbył się wyjazd Wolontariuszy …
Podziękowanie za pomoc.
29.11.2012
 Podziękowanie za pomoc …
Wyjście na cmentarz.
29.10.2012
 W dniu 29 października grupa wychowanków z internatu pod opieką pani Joanny Kozak i Karoliny Majorek wyszli na cmentarz w celu uporządkowania grobu rozstrzelanych mieszkańców Śmigla …
Zebranie.
23.12.2011
 Zebranie wolontariuszy …
Przedświąteczne akcje.
21.12.2011
 9 grudnia w szkole została przeprowadzona zbiórka słodyczy dla dzieci z rodzin ubogich. W tym roku bardzo hojni byli uczniowie i udało nam się zebrać sporą ilość słodkości …
Biesiada dla seniorów.
28.10.2011
 Biesiada dla seniorów …
Zebranie.
27.10.2011
 Zebranie wolontariuszy …
Szkolenie.
18.10.2011
 Szkolenie wolontariuszy …
Wolontariusze w Wielkiej Wsi.
12.10.2011
 12.10.2011 r. ośmioro wolontariuszy z naszej szkoły udało się z pomocą do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi koło Wolsztyna. Pod opieką Sióstr ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej, do późnego popołudnia …
Szkolenie.
27.09.2011
 Szkolenie wolontariuszy …
Zajęcia z komputerem.
od 09.2011
 Zajęcia z komputerem …
Piknik.
15.06.2011
 Piknik wolontariuszy …
Szkolenie.
13.06.2011
 Szkolenie wolontariuszy …
Pierwsza Komunia Piotrusia.
7.05.2011
 Pierwsza Komunia Piotrusia …
Projekt „Uwolnij swoje możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu „Uwolnij swoje możliwości” od 1 marca 2011 roku działa w naszej gminie, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Wolontariatu. Centrum powstało dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz śmigielskim Centrum Kultury. Wolontariat skupia 23 uczniów ze szkół z terenu gminy, którzy bezinteresownie udzielają pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
Wolontariusze udzielają korepetycji uczniom, którzy mają kłopoty w nauce, otaczają opieką osoby starsze, pomagają w pracach porządkowych, robią zakupy oraz uprzyjemniają czas rozmową, samotnym matkom pomagają w opiece nad dziećmi. Młodzież organizuje zbiórki odzieży dla rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Dużym osiągnięciem było pozyskanie zestawu mebli szkolnych dla jednej z rodzin. Dużo radości i satysfakcji przyniosło wolontariuszom zorganizowanie Pierwszej Komunii dla Piotrusia z wielodzietnej rodziny ze Starego Bojanowa. Grupa 10 osób pomagała w przygotowaniu posiłków na ten, jakże ważny dzień.

W przypadku zainteresowania wolontariatem, chętnych zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Koordynatorka Centrum wolontariatu w imieniu Piotrusia składa podziękowania za zorganizowanie uroczystości komunijnej uczniom: Ewie Jąder, Annie Ruskowiak, Katarzynie Olejniczak, Dominikowi Dzikowskiemu. Monice Sowińskiej, Annie Gorszkowiak, Sylwii Grycz, Katarzynie Pawlak, Natalii Bączyk, Lidii Maćkowiak, oraz sponsorom za podarowane warzywa, produkty, sztućce i ciasto: Państwu Szaj, Państwu Sowińskim, Panu Kurasiakowi, Pani K. Angier-Kukla i Pani H. Senftleben-Samol.

Koordynatorka Centrum Wolontariatu
Karolina MajorekCentrum Wolontariatu skupia 23 Wolontariuszy, którzy oprócz działań spotykają się dwa razy w miesiącu aby omówić bieżące sprawy, zaznajomić się z najbliższymi akcjami i wyjaśnić wątpliwości. Na zebraniach jest poczęstunek w postaci słodyczy i kawy. Obecni podpisują listę obecności. Koordynator Centrum Wolontariatu ma za zadanie informowanie wolontariuszy o akcjach i zadaniach na dany miesiąc, motywować do pracy wolontariuszy, i ewentualnie instruować.

Koordynatorka Centrum Wolontariatu
Karolina MajorekLista osób działających w Centrum Wolontariatu

Bączyk Natalia
Borowski Piotr
Dudziak Jagoda Anna
Dzikowski Piotr Dominik
Grzymisławska Paulina
Heese Monika
Janowicz Jakub
Jąder Ewa
Ławniczak Szymon
Maćkowiak Lidia
Majorek Kamil
Miedziński Piotr
Olejniczak Katarzyna
Pawlak Katarzyna
Piecuch Marta
Pieśniak Michalina
Pogorzelska Marta
Ruskowiak Anna
Sowińska Monika
Szaj Michał Jarosław
Włodarczak Sylwia
Wojciechowska Katarzyna

Lista osób działających poza Centrum Wolontariatu

Joanna Łakoma
Angelika Duda
Karolina Banach
Katarzyna Miedzińska
Arnold Wolski
Anna Kaźmierczak
Alicja Puchar
Joanna Andrzejewska
Adam Antkowiak
Michalina Pieśniak
Natalia Bączyk
Monika Heese
e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »