Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Piątek, 3 grudnia 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2021/2022


Informacje i prezentacje


Informator ZSP pokaż »


Prezentacja kierunków kształcenia


Test sprawnościowy dla kandydatów do klas sportowych


Informacja dla kandydatów i uczniów LO – klasa policyjna


Dzień z życia „mundurowego Nietka” –


X

Dzień z życia „mundurowego Nietka”

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1 –


X

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)


X

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie –


X

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie

Szkolenie strażacko-ratownicze –


X

Szkolenie strażacko-ratownicze

Typy szkół w r. szkolnym 2021/2022

Nazwa szkołyNazwa profilu/zawoduJęzyk obcy
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:Cykl kształcenia

Liceum ogólnokształcące


dla młodzieży
klasa policyjna
i policyjna konna
j. angielski
j. niemiecki
j.angielski, biologia, chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
klasa strażacko-ratownicza j. angielski
j. niemiecki
j.angielski, biologia, chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
klasa wojskowa j. angielski
j. niemiecki
j.angielski, biologia, chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata

   (nowość)
klasa sportowa
(o specjalnościach: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna)
j. angielski
j. niemiecki
j.angielski, biologia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
klasa ogólna j. angielski
j. niemiecki
j.angielski, biologia, chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata

Technikum


dla młodzieży
technik spedytor j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
5 lat
technik architektury krajobrazu j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
5 lat
technik hotelarstwa z concierge j. angielski
j. hiszpański
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
5 lat
technik informatyk j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
5 lat
technik rolnik j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
biologia
geografia
5 lat
technik żywienia i usług
gastronomicznych
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
chemia
geografia
5 lat
technik inżynierii środowiska i melioracji j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
biologia
geografia
5 lat
   (nowość)
technik dekarstwa
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
5 lat
technik fotografii i multimediów j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
5 lat

Branżowa Szkoła I stopnia


(dawna zawodowa) dla młodzieży
(pracownicy młodociani)
wszystkie zawody j. angielski j. polski
matematyka
geografia
informatyka
3 lata

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła policealna


(bezpłatna)
kształcąca w zawodach:
florysta
technik bhp
j. angielski
j. niemiecki

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia
na rok szkolny 2021/2022


Wymagane dokumenty w r. szkolny2021/2022

 • Życiorys

 • Wniosek – liceum, technikum, branżowa szkoła I stopnia   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata.pdf (100 kB)


 • Wniosek – branżowa szkoła II stopnia  

 • Wniosek – podanie do internatu   Wniosek – podanie do internatu (plik pdf)wniosek_dla_kandydata_internat.pdf


 • Dwie fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • Pisemne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (o uczestnictwie w zajęciah Religia/Etyka oraz w zajęciah Wychowanie do życia w rodzinie)   Wniosek do pobraniaoswiadczeniereligiadozycia.pdf (47 kB)

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)

 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2021/2022

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »