wstecz wstecz

QUIZ Z WIEDZY O FRANCJI - DLA WSZYSTKICH

[za 100 punktów]

Kto poda prawidłowe rozwiązania tego quizu i w formie e-maila prześle na adres szkoły, może liczyć na dobry stopień z języka francuskiego.

 1. Jak nazywa się?   (za 1 punkt) [5]
  1. Francuski ponaddźwiękowy samolot pasażerski?
  2. Największy wyścig w kolarstwie zawodowym?
  3. Najbardziej znany kościół w Paryżu?
  4. Więzienie zburzone w czasie Rewolucji francuskiej?
  5. Burmistrz francuski?
 2. Jak nazywa(ją) się?   (za 2 punkty) [10]
  1. Francuskie linie lotnicze?
  2. Francuska wyspa na Morzu Śródziemnym?
  3. Znane sanktuarium maryjne we Francji?
  4. Sławna rezydencja królów Francji?
  5. Najsławniejsze wino francuskie?
 3. Wskaż prawdziwą odpowiedź   (za 1 punkt) [5]
  1. Jak nazywali się przodkowie Francuzów
   1. Wikingowie
   2. Maurowie
   3. Galowie
  2. Czy trufle - francuski przysmak - są:
   1. Grzybami
   2. Cukierkami
   3. Skorupiakami
  3. Czy lalki z ulicznego teatru francuskiego nazywają się:
   1. Kukiełki
   2. Marionetki
   3. Pacynki
  4. Z czego słynie miasto Sevres?
   1. Z dobrego wina
   2. Z instytutu Miar i Wag
   3. Z festiwalu filmowego
  5. Kto jest obecnie prezydentem Francji
   1. Jacques Chirac
   2. Charles de Gaulle
   3. François Mitterrand
 4. Wymień   (za 3 punkty) [30]
  1. Trzy kraje, w których j. francuski jest językiem urzędowym
  2. Trzy marki samochodów francuskich
  3. Trzech znanych piłkarzy francuskich
  4. Trzy nazwy hipermarketów francuskich
  5. Imiona muszkieterów z powieści Dumasa
  6. Trzy sławne paryskie domy mody
  7. Trzy sławne francuskie postacie związane z historią lub nauką
  8. Trzy przykłady "owoców morza"
  9. Trzech aktorów lub aktorki francuskie
  10. Trzy nazwy serów francuskich
 5. Co to jest?   (za 1 punkt) [5]
  1. "Moulin Rouge"
  2. Louvre
  3. Sorbona
  4. TGV
  5. Riwiera Francuska
 6. Różne   (za 1 punkt) [5]
  1. Który król francuski nazwany był "Królem Słońce"?
  2. Nad którą rzeką znajduje się najwięcej słynnych zamków francuskich?
  3. W którym francuskim mieście odbywa się największy europejski festiwal filmowy?
  4. Jak brzmi francuski tytuł piosenki "Panie Janie"?
  5. Jakie góry oddzielają Francję od Hiszpanii?
 7. Pytania i zadania najróżniejsze - każde za 1 punkt: [13]
  1. Ile metrów liczy sobie la Tour Eiffel?
  2. Ilu mieszkańców liczy Francja? - dopuszczalna pomyłka do 100 tys.
  3. Jaka jest powierzchnia Francji? (dopuszczalna pomyłka do 100 km).
  4. Francja słynie z oryginalnych potraw. Wymień 3 specjalności kuchni francuskiej.
  5. Jak nazywa się największe miasto portowe Francji?
  6. Jakie imię nosi patronka Paryża?
  7. Na Morzu Śródziemnym znajduje się wiele wysp, jedną z nich jest wyspa należąca do Francji. O jaką wyspę chodzi?
  8. Pewien XIX-wieczny pisarz francuski wyprzedził swoją fantazją podróże kosmiczne i wysłał ludzi na Księżyc. Jak nazywał się ten pisarz?
  9. Nad jaką rzeką leży Paryż?
  10. Podaj jednostkę monetarną Francji - odpowiednik złotówki.
  11. Wymień w języku francuskim dni tygodnia.
  12. Wymień 3 imiona w języku francuskim.
  13. Cannes - to jedno z piękniejszych miast położonych na południu Francji. Z czego słynie to miasto?
 8. Pytania i zadania najróżniejsze - każde za 3 punkty: [27]
  1. Podaj imię polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, której prochy złożono w paryskim Panteonie i która wraz z mężem - Francuzem dokonała wielu odkryć naukowych.
  2. Ile jest łuków triumfalnych w Paryżu?
  3. Wielka Rewolucja Francuska miała wpływ na przebieg wydarzeń w całej Europie. Podaj dokładną datę jej wybuchu i wydarzenie, które ją rozpoczęło.
  4. Wymień co najmniej 4 państwa sąsiadujące z Francją.
  5. Podaj nazwy co najmniej 3 regionów Francji.
  6. Język francuski należy do grupy języków romańskich. Posługują się nim nie tylko Francuzi. Podaj nazwy co najmniej 3 państw, w których językiem urzędowym jest język francuski.
  7. Wymień 3 nazwiska piosenkarzy lub piosenkarek francuskojęzycznych.
  8. Co kryje się pod hasłem "Chanel Nr 5"?
  9. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Francji. Słynie z przepięknych zamków położonych nad jej brzegami.
do góry

mgr Hanna Kurasińska